"INWEST-EFEKT"

"INWEST-EFEKT"
Jacek Socha
ul. Westerplatte 9/11, 26-300 Opoczno
tel./fax (44) 755-21-53,
tel kom. 603-600-460
e-mail: inwestefekt@wp.pl

Usługi

Oferujemy następujące usługi:

  • projektowanie, opiniowanie, oceny techniczne budynków
  • nadzór budowlany, prowadzenie książki obiektu budowlanego
  • wyceny nieruchomości, maszyn, urządzeń i przedsiębiorstw
  • biegły sądowy z zakresu budownictwa, wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw

Sporządzamy wyceny dla różnorodnych celów, takich jak m.in.: sprzedaż, podziału majątku, upadłości przedsiębiorstwa, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy, ustalenia wysokości opłaty planistycznej i adiacenckiej i wiele innych.

Klientami naszej firmy są jednostki samorządu terytorialnego, syndycy, likwidatorzy, deweloperzy, spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, Skarb Państwa, banki.